Fundacja Urtica Dzieciom zaprasza do włączenia się w wolontariat na rzecz małych pacjentów.
Proponowane formy współpracy to:

  • pomoc podczas warsztatów plastycznych „Słoneczna Galeria” organizowanych na 18 dziecięcych oddziałach onkologicznych i hematologicznych
  • wolontariat podczas turnusów terapeutycznych „Urtica Dzieciom Camp”, które odbywają się latem w Krakowie

Zapraszamy do kontaktu z biurem Fundacji!


Skontaktuj się z nami