Zamów bezpłatnie 1 egzemplarz


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Więcej Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundację Urtica Dzieciom z siedzibą we Wrocławiu moich danych osobowych objętych powyższym formularzem, celem realizacji zamówienia książki „Vademecum onkologii dziecięcej. Gry i zabawy”. Mniej
Oświadczam, że Fundacja przed przesłaniem jej moich danych osobowych ujętych w formularzu udzieliła mi wszystkich wymaganych prawem informacji. Więcej
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Urtica Dzieciom z siedzibą we Wrocławiu (54-613) przy ul. Krzemienieckiej 120, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000113253, o numerze NIP 894-311-30-29. Mogą Państwo skontaktować się z Fundacją również poprzez wiadomość e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 2. Państwa dane osobowe ujęte w formularzu zostaną wykorzystane w celu realizacji zamówienia, jak również kontaktu z Państwem w związku z jego realizacją.
 3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych objętych formularzem stanowi wyrażona przez Państwa zgoda na ich przetwarzanie w ww. celu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Państwa zgoda na przetwarzania danych osobowych przez Fundację jest dobrowolna i nie są Państwo zobowiązani do jej wyrażenia, jest jednak konieczna celem realizacji Państwa zamówienia.
 5. Odbiorcą Państwa danych osobowych objętych formularzem jest wyłącznie Fundacja, a Państwa dane przetwarzać będą wyłącznie upoważnieni do tego pracownicy lub współpracownicy Fundacji oraz podmioty dostarczające na rzecz Fundacji usługi teleinformatyczne, księgowe i finansowe. Dane będą również powierzane dostawcom usług pocztowych lub kurierskich, celem realizacji zamówienia.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji zamówienia oraz przez okres uzasadniony przepisami prawa (w szczególności przedawnienia ew. roszczeń). Przy czym, są Państwo uprawnieni do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub zgłoszenia Fundacji żądania ich usunięcia – co mogą państwo uczynić listownie na adres siedziby Fundacji, w formie wiadomości e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w inny sposób wskazany w kierowanych do Państwa wiadomościach e-mail.
 7. Mają Państwo prawo do żądania od Fundacji dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych - z zastrzeżeniem, że w przypadku realizacji tych uprawnień w trakcie realizacji zamówienia nie będzie możliwe jego kontynuowanie, natomiast dalsze przetwarzania danych po realizacji Zamówienia może odbywać się na podstawie przepisów prawa.
 8. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z  prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) - z zastrzeżeniem, że w przypadku cofnięcia zgody w trakcie realizacji zamówienia nie będzie możliwe jego kontynuowanie, natomiast dalsze przetwarzania danych po realizacji Zamówienia może odbywać się na podstawie przepisów prawa.
 9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (przy czym informujemy, że w przyszłości zostanie on zastąpiony przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 10. Inspektorem Ochrony Danych jest r. pr. Maciej Skory, dane do kontaktu: r. pr. Maciej Skory, Rynek 7, 50-106 Wrocław, , nr tel.: +48 71 344 56 59.
 11. Dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Mniej
Akceptuję zasady Zamówienia książki „Vademecum onkologii dziecięcej. Gry i zabawy”. Więcej
 1. Zamawiający akceptuje, że Fundacja zakazuje dokonywania dystrybucji przekazanych mu egzemplarzy Książki (w szczególności dalszej ich odsprzedaży).
 2. Zamawiający, wskutek otrzymania Książki, przyjmuje od Fundacji darowiznę w postaci egzemplarza/egzemplarzy Książki.
 3. Wszelkie ewentualne obciążenia publicznoprawne (w szczególności podatkowe), wynikające z darowizny, obciążają Zamawiającego.
 4. Realizacja zamówienia egzemplarza/egzemplarzy Książki na rzecz Zamawiającego nie powoduje przeniesienia praw autorskich ani udzielenia licencji na utwór w postaci Książki.
 5. Zamawiający będący osobą fizyczną może zamówić tylko jeden egzemplarz Książki. Zamawiający będący instytucją (firmą, szpitalem, szkołą itp.) może zamówić większą ilość egzemplarzy - przy czym musi to być uzasadnione okolicznościami, a Fundacja jest uprawniona do ich oceny i zmniejszenia zamówienia wedle uznania.
 6. Zamawiający akceptuje, że decyzja odnośnie stosowania się do wskazówek zawartych w Książce należy do każdorazowego użytkownika Książki.
Mniej