Uczestnikiem Urtica Dzieciom Camp może być dziecko,, które choruje na nowotwór lub zakończyło leczenie onkologiczne, a jego stan zdrowotny pozwala na kilkudniowy pobyt poza szpitalem. Udział dziecka oraz jego opiekuna jest bezpłatny i finansowany jest ze środków Fundacji Urtica Dzieciom.  Jedyny koszt, który trzeba ponieść wiąże się z dojazdem do krakowskiego Centrum Psychoonkologii Unicorn.  tym roku odbędą się cztery turnusy, a każdy z nich potrwa 6 dni.

To już 4 edycja turnusów organizowanych przez Fundację Urtica Dzieciom we współpracy ze Stowarzyszeniem Unicorn. Od 2016 roku w  Urtica Dzieciom Camp wzięło udział ponad 250 osób. Stale jednak poszukujemy wsparcia sponsorów, by móc organizować kolejne edycje wyjazdów terapeutycznych  dla małych potrzebujących.